Webbplatsen stenimporten.se använder sig av cookies för att bättre motsvara dina förväntningar. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det i inställningarna för din webbläsare. Det finns dock en risk att sidan inte fungerar på önskvärt sätt.

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Inledning

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via vår webbplats och hur den används. Stenimporten behandlar dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Vi är öppna med hur och varför vi behandlar personuppgifter och vill i denna policy ge dig insyn i vår hantering.  


Vem är ansvarig för personuppgifter i Stenimporten?

Bolaget, 559100-1697, är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling.  
Om du vill skriva brev till Stenimporten i Valbo AB så är adressen: Stenimporten i Valbo, Televägen 3, 818 33 Valbo. 
Det går även bra att maila oss på [email protected]

När du använder våra tjänster eller produkter som levereras av någon av våra samarbetspartners – vill vi upplysa om att det kan vara någon av våra samarbetspartner som är personuppgiftsansvarig i vissa avseenden.  I de flesta fall har du själv lämnat uppgifterna till oss och i vissa fall samlas uppgifterna in från tredje part.  


Vilka personuppgifter behandlas? 

Namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer, bostadsort.
Den informationen används för att bearbeta dina förfrågningar eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt. Vi behandlar även relevanta uppgifter om dina ärenden/transaktioner med Stenimporten (t ex information om köp). Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften, vilka redogörs för nedan.  


Varför behandlas personuppgifterna?  

– För att administrera och utföra olika affärshändelser/transaktioner med dig. Främst i samband med att du begär en offert eller väljer att köpa, någon av våra produkter. Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund eller för att utföra åtgärder innan ett eventuellt avtal ingås men även detta är ett av Stenimportens berättigade intressen.  


Hur behandlas och lagras personuppgifterna? 

Vi lagrar regelmässigt personuppgifter i vårt system. Hur länge uppgifterna sparas är avhängigt av för vilket ändamål de samlats in och vilken typ av uppgifter det gäller. Vi lagrar inte informationen längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. För att ge en övergripande uppfattning så sparar vi t ex uppgifter när du köpt våra produkter eller tjänster, så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra rättsliga förpliktelser i lag eller avtal.  


Vem kan få del av personuppgifter?

Stenimporten i Valbo AB kan i vissa fall även dela personuppgifter med ytterligare kategorier av mottagare, främst våra samarbetspartners eller myndighet. Detta gäller t ex garantiärenden men det förekommer att även att andra för ändamålet relevanta uppgifter utlämnas (t ex kontaktinfo).  Myndigheter kan komma att få del av information för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till informationen.  


Hur skyddas personuppgifterna? 

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.  
Vi har relevanta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.  

Vilka rättigheter har den som är registrerad när Stenimporten i Valbo AB behandlar dina uppgifter? 

Du som registrerad har alltid rätt att begära att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om dig som person. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Du kan även rikta en invändning mot behandlingen och om du har lämnat ett samtycke till viss behandling kan du när som helst återkalla samtycket. 

Denna integritetspolicy fastställdes av Stenimporten i Valbo 25 maj – 2018.